Vi zamislite – mi ostvarimo!

Istanbul autobusom – Prvi maj

PRVI MAJ 2024

Cena po osobi

189 €

Trajanje od

6 DANA/3 NOĆI

Polazak

30.04.-05.05.2024.

Istanbul, užurbana metropola Turske, je grad pun šarma, gde prošlost ide ruku pod ruku sa sadašnjošću i svaki korak izvlači na videlo tragove prošlih vremena. Na raskrsnici dva kontinenta – Evrope i Azije – ovaj spektakularni grad je upio najbolje od oba sveta. Sa svojim prelepim istorijskim znamenitostima, vrhunskom kuhinjom, živahnim noćnim životom, festivalima umetnosti i muzike, proslavom vere, lavirintima pijaca i trgovačkim kvartovima, Istanbul i Bosfor su  pod budnim okom Devojačke kule. Burna istorija ostavila je iza sebe ogromno kulturno i istorijsko nasleđe koje danas privlači na milione turista koji posećuju ovaj grad. Srce grada čini četvrt Sultanahmet i Zlatni rog na Bosforu gde se gotovo svaki spomenik nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Vekovna prestonica Istočnog Rimskog Carstva, Vizantije, potom vekovna prestonica Otomanske Imperije koja je gotovo svaki spomenik Hrišćanstva prekrojila i pretvorila u orijentalne objekte. Pođite sa nama i doživite Istanbul u svom punom sjaju!

 1. dan 30.04.2024. BEOGRAD – NIŠ – ISTANBUL Sastanak putnika na parkingu kod Kuće Cveća u 00 časova. Skup putnika duž autoputa do Niša (hotel Nais). Vožnja teritorijiom Bugarske i Turske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

 

 1. dan 01.05.2024. ISTANBUL Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju licenciranog vodiča: staro jezgro Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu… Odlazak do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Opciono pešačko razgledanje dela grada sa vodičem: Laleli džamija, Bajazitov Trg, Kapali čaršija.. Noćenje.

 

 1. dan 02.05.2024. ISTANBUL Doručak. Fakultativni obilazak sa vodičem: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje sedište grada, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije (dolazak u prvo dvorište). Individualno, šetnja kompleksom uz razgledanje relikvija, Bagdadskog paviljona, izložba oružija… Slobodno vreme. Noćenje.

 

 1. dan 03.05.2024. ISTANBUL Doručak. Fakultativni odlazak u kvart Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (7 kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, fakultativni obilazak Dolmabahče palate. Poseta poslednjem sedištu sultana, obilazak Selmluka, parkova, a po želji i muzeja satova.. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Istanbula u večernjim časovima sa vodičem (obilazak Taksim trga, šetnja glavnom trgovačkom ulicom evropskog modernog dela grada – Istiklal, do Galata kule i Galata mosta). Noćenje.

 

 1. dan 04.05.2024. ISTANBUL Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Oko 19h polazak ka Srbiji. Noćnja vožnja preko Turske i Bugarske.

 

 1. Dan 05.05.2024 NIŠ – BEOGRAD Dolazak u prepodnevnim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

FAKULTATIVNI IZLETI:

Fakultativni izlet „Istanbul noću“ je 10 EUR po osobi; Obilazak Taksim trga, šetnja glavnom trgovačkom ulicom evropskog modernog dela grada – Istiklal, do Galata kule i Galata mosta. U cenu je uključeno odlazak metroom do Taksima, povratak tramvajem do hotela, pratnja vodiča.

Pešačka tura (1,5h traje obilazak) je 20 EUR po osobi; Obilazak trgova Čemberlitaš, Hipodrom, Plava Džamija i Aja Sofija (1,5h obilazak crkve). U cenu su uračunati svi navedeni obilasci, ulaznica za Aja Sofiju i slušalice, pratnja lokalnog vodiča.

Topkapi palata – cena izleta je 35 EUR po osobi; U cenu je uračunat obilazak palate, slušalice, ulaznica, pratnja lokalnog vodiča.

Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršijicena izleta je 25 EUR po osobi. Obilazak uključuje prevoz autobusom, krstarenje, pratnju lokalnog vodiča.

Dolmabahče palatacena izleta je 30 EUR po osobi; Obilazak uključuje prevoz autobusom, ulaznicu za posetu Selamliku, muzej satova, stakleni paviljon, pratnju lokalnog vodiča.

Istanbul proleće 2024

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)
Termin putovanja Hotel Usluga Cena aranžmana Doplata za jednokrevetnu sobu
30.04.-05.05.2024. Hotel 3* 3 noćenja sa doručkom 189 EUR 90 EUR

DOPLATE I POPUSTI:

– Dodatno sedište u autobusu se doplaćuje 80 EUR po osobi, ukoliko idete sopstvenim prevozom cena se umanjuje za 50 EUR po osobi. Deca do 11,99 godina uz dve punoplative osobe ostvaruju popust od 10 EUR.

NAPOMENA ZA AUTOBUSKI PREVOZ:

Mesta u autobusu odredjuju se prema redosledu prijavljivanja za putovanje. Ne postoji mogućnost zadržvanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja prodecure povraćaja poreza – „tax free“.

OPIS HOTELA:

HOTEL HERMANOS 3*

Hotel se nalazi u starom delu grada (oblast Aksaraj) u blizini Taksim skvera, Laleli oblasti i na oko 2-3 km od svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima uređaj, minibar. Doručak – kontinentalni švedski sto. Vos Travel d.o.o zadržava pravo promene hotela iste ili slične kategorije.

https://hermanos-hotel.business.site/

Aranžman sadrži:

JEDINSTVENA CENA UKLJUČUJE:

Smeštaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* sa uključenim doručkom (švedski sto), prevoz udobnim turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, razgledanje prema programu putovanja, organizaciju putovanja i usluge licenciranog vodiča.

Aranžman ne sadrži:

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:

Fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, osiguravajuće kuće Triglav, doplatu za jednokrevetnu sobu, individualne troškove i ostale nepomenute usluge.

Cene su izražene u Eurima (osim ako drugačije nije definisano programom putovanja). Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan rezervacije. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

 1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 30% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dan pre polaska.
 2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina.
 3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa (do 6 mesečnih rata prilikom rezervacije).
 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 30% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.u mesecu. Poslednja rata ne može dospeti kasnije od 20.12. tekuće godine.
 5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Vos Travel-a

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (dozvoljena novčana sredstva, zdravstveno osiguranje…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili izlaz iz RS.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.

Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije Vos Travel. Agencija Vos Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

SMEŠTAJ:

U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h poslednjeg dana boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu. U svim hotelima dodatni-pomoćni kreveti rade se na upit. Skrećemo putnicima pažnju da su pomoćni kreveti manjih dimenzija od standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici. Deca 0-2 god. nemaju svoj krevet, dele sa odraslima. Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji. Svi opisi, fotografije i podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti izmene ili ukinu neke od sadržaja/usluga. Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.

CENE ZA DECU:

Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja dece koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA i predstavnika lokalne partnerske agencije prvog dana boravka. Kontakt telefon lokalne partnerske agencije kao i dežurni telefon agencije Vos Travel, naveden je na vaučeru.  Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

FAKULTATIVNI IZLETI:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza autobusom, parkinga, ulaznica, vodiča. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putinika i u slučaju promene cena na lokalitetima. Organizator ne snosi odgovornost promene cene ulaznica u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo korekcije cene, odnosno više cene u odnosu na zainteresovan broj putnika koji isti nisu u obavezi da prihvate. Izvršilac usluga na odredištu je ino partner.

Agencija ne snosi odgvornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. Cena je podležna promeni.

Za realizaciju ovog putovanja minimalni broj putnika je 40. U slučaju manje prijavljenog broja putnika, agencija zadržava pravo korigovanja cene ili otkazivanja aranžmana, najkasnije do 5 dana pred put. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja 470000057772 od 01.10.2023. osiguravajuće kompanije „Triglav osiguranje“ iz Beograda na tel. (+381) 011/33-05-100, office@triglav.rs, Milutina Milankovica 7a, 11070 N. Beograd (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke. arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima .

Licenca kategorije A, OTP 67/2022 od 21.10.2022. Uz ovaj program važe opšti uslovi turističke agencije Vos Travel d.o.o koji su sastavni deo programa putovanja.

 Program br 1 od 22.01.2024.