Vi zamislite – mi ostvarimo!

Vila Diana / Pefkohori

Vila Diana Vos Travel Letovanje1

Od  / po danu

Pošalji upit
Sadržaj

Opis

Lokacija: Objekat se nalazi blizu plaže, na oko 100 metara udaljenosti od plaže.

Opis: Diana je hotel apartmanskog tipa, raspolaže studijima predviđenim za smeštaj dve osobe (dva standardna kreveta), studijima predviđenim za smeštaj tri osobe (grčki bračni i standardni krevet), kao i dupleks apartmanima predviđenim za smeštaj četiri osobe (dve spavaće sobe, svaka sa po dva standardna kreveta, s tim da se samo u jednoj od soba nalaze TV i klima uređaj, trpezarijski deo sa stolom za ručavanje i rolo čajnom kuhinjom).

Svi studiji i apartmani su klimatizovani (uz doplatu na licu mesta od 7€.), smešteni na visokom prizemlju, prvom i drugom spratu i poseduju rolo čajnu kuhinju opremljenu za predviđen broj osoba koja se u studijima nalazi u hodniku ili u spavaćoj sobi, TWC i peškire, TV, kao i terasu sa garniturom za sedenje. Na drugom spratu vile nalaze se novoizgrađeni studiji, završeni u aprilu 2017. godine, orijentisani ka dvorištu ili ka moru.

Gosti su obavezni da se pridržavaju hotelskih pravila. Kuhinje u studijima i apartmanima nisu predviđene za spremanje jela sa teškim ili neprijatnim mirisima. Gostima četvorokrevetnih apartmana je obezbeđen parking prostor za putnička vozila visine do 165cm.

Cene

PAKET ARANŽMAN (apartmanski smeštaj i autobuski prevoz)

Struktura

Broj pomoćnih ležaja

 

Broj plativih osoba

                                                                                                                                  PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA

14

10

14

10

11

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

22.05-05.06.

05.06-15.06.

05.06-19.06.

09.06-19.06.

15.06-26.06.

19.06-01.07.

26.06-06.07.

01.07-11.07.

06.07-16.07.

11.07-21.07.

16.07-26.07.

21.07-31.07.

26.07-05.08.

31.07-10.08.

05.08-15.08.

10.08-20.08.

15.08-25.08.

20.08-30.08.

25.08-04.09.

30.08-09.09.

04.09-14.09.

09.09-19.09.

14.09-24.09.

19.09-29.09.

9 % popusta za uplate u celosti do 31.01.2024.

DIANA- paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA

1/4 DPL

2S/2S

4

153

165

207

174

237

252

239

262

288

301

318

335

335

324

313

301

263

255

232

203

191

160

1/3 DPL

2S/2S

3

182

191

249

208

276

308

290

325

354

371

390

410

410

398

384

370

321

309

278

243

227

185

1/2 DPL

2S/2S

2

252

268

354

293

396

442

416

473

516

542

571

610

610

582

560

540

466

395

363

345

311

248

1/3 STD 3S i G+S+

3

156

166

231

183

235

260

247

255

270

284

298

310

310

303

294

278

251

246

232

220

208

157

1/2 STD 3S i G+S+

2

191

209

297

233

304

336

319

340

368

388

410

433

433

418

403

381

342

328

298

283

264

194

  1/3

STD

G+F

3

163

175

240

189

245

269

257

266

293

307

323

338

338

330

319

336

305

294

241

229

214

163

  1/2

STD

G+F

2

197

220

310

242

316

348

333

368

401

422

444

463

463

450

437

412

369

353

311

295

275

202

1/2

STD

2S

2

183

201

290

224

292

322

306

325

355

372

397

421

421

404

385

364

327

314

297

272

253

187

Dete od 0-6 bez ležaja koje koristi autobuski prevoz

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi

-G – grčki bračni krevet (širina 130-150 cm)

 -S – standardni krevet

-Diana STD G+S+ – studiji na 2.spratu orijentisani ka moru

Minimalan broj putnika u smeštajnoj jedinici je 2 osobe. Ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna osoba, odobrava se popust od -15% na ukupan iznos.

Program putovanja

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan – Polazak iz Beograda u večernjim časovima sa parkinga pored  “Kuće cveća”.  Tačno vreme i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja. Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.

2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).

3 – 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge.

12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.

13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Aranžman uključuje / isključuje

CENA ARANŽMANA PO OSOBI OBUHVATA:

• najam izabranog smeštaja na bazi 10 noćenja i prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u program putovanja

• usluge licenciranog pratioca grupe

• usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji

• troškove organizacije i realizacije aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

• Climate resilience fee, tzv. klimatska taksa u Grčkoj, koja se plaća se na licu mesta vlasiku vile ili predstavniku partnera. Plaća se umesto boravišne takse koja je bila aktuelna od 2018. do sada. Hoteli 3*-3€ po sobi po noći, a hoteli 1*-2*, kao i apartmani svih kategorija 1.5€ po  sobi po noći

• međunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) cena po osobi dnevno: 1.5 € (odrasle osobe od 18 – 70 god);  1 € (deca od 6 meseci – 18 god);  3 € (starije osobe od 71 – 83 god)

• održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima (osim ako drugačije nije definisano programom putovanja). Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan rezervacije. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

  1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 30% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dan pre polaska.
  2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina.
  3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa (do 6 mesečnih rata prilikom rezervacije).
  4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 30% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.umesecu. Poslednja rata ne može dospeti kasnije od 20.12. tekuće godine.
  5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Vos Travel-a

Vos Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude.

VAŽNE NAPOMENE:

• Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.

• Troškovi promene već potvdjenih rezevacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) su 500 dinara po rezervaciji.

• Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.

• Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.

• U objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne može garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.

• U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.

• Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu kod notara.

• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranžman. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)

• Oktopod travel ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

• Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Oktopod travel. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Cenovnik br.2 od 15.01.2024. Grčka / Stavros 2024.

                    Organizator putovanja Oktopod travel d.o.o, licenca OTP br 105/2021 kategorije A

Mapa

Od  / po danu

Pošalji upit